Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

De Deltascenario’s zijn een belangrijke onderlegger voor het Nederlandse waterbeleid en het beleid voor de fysieke leefomgeving. De Deltascenario’s laten vier mogelijke toekomstbeelden zien binnen een plausibele bandbreedte van klimaatverandering, de nationale emissiereductie van broeikasgassen en socio-economische en ruimtelijke ontwikkelingen. In deze studie zijn die ontwikkelingen tot 2050 en 2100 gekwantificeerd. Er wordt een nationaal en integraal beeld geschetst van de opgaven voor zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterveiligheid die daaruit volgen. In alle vier de Deltascenario’s nemen de wateropgaven substantieel toe.

Samenvatting

The Dutch Deltascenarios create a foundation for Dutch water policy and spatial development. The Deltascenarios show four possible futures within a plausible bandwidth of climate change, national reduction of greenhouse gas emissions and socio-economic developments. In this study, these developments have been quantified for 2050 and 2100 and a national picture is drawn of the future challenges for freshwater availability, pluvial flooding and water safety. In all four scenarios these challenges increase substantially.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.