Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

Dit rapport bevat de contextbepaling van voorbeeldgebied Fryslân. Deze contextbepaling vormt de basis voor het verder werk binnen het project ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050’ en bestaat uit een geïntegreerde beschrijving van het fysieke/ natuurlijke systeem, het sociaaleconomische systeem en het institutionele systeem. Daarnaast worden de bestaande knelpunten binnen het gebied benoemd. Op deze wijze wordt de huidige situatie beknopt beschreven en wordt, waar mogelijk, een beeld geschetst van de toekomstige veranderingen (2050 en daarna). Het doel van deze stap is om een passend beeld te krijgen van de opgave(n) en daarbij horende context in het voorbeeldgebied.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.