Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

Sinds 2014 onderhoudt Deltares in opdracht van Ministerie van I&W de Zeespiegelmonitor. Doel is de stand en ontwikkeling van de zeespiegel vast te stellen, ter ondersteuning van het waterveiligheidsbeleid. Het resultaat van de zeespiegelmonitor wordt representatief geacht voor de gemiddelde zeespiegelstijging in de komende ca 15 jaar. Iedere vier jaar wordt gerapporteerd over de waarnemingen en de onderzoeksresultaten. Dit is de derde rapportage. In de vorige twee rapportages is geconcludeerd dat een constante trend, sinds 1900, de beste beschrijving geeft van de trend. In deze rapportage wordt een andere conclusie getrokken en onderbouwd. De stijging van de zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nu het best beschreven worden door een trend tot circa 1990 van 1.8 ± 0.1 mm/jaar, met een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging over de laatste 30 jaar van 2.9 ± 0.4 mm/jaar. Deze toename past bij de verwachting, op basis van de kennis over de wereldwijde stand van de zeespiegel, van een langzaam opbouwende versnelling van de zeespiegelstijging. Voor de komende 15 jaar is een trend van 2.9 mm/jaar een verantwoorde benadering.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.