Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

Begin 2021 werden er door RWS-GPO plannen gemaakt voor het testen en geleidelijk in gebruik nemen van de nieuwe, zeer grote zeesluis te IJmuiden (Zeesluis IJmuiden). Dit zou leiden tot een toename van de zoutindringing in het Noordzeekanaal, terwijl de mitigerende maatregel voor die toename, de te bouwen Selectieve Onttrekking, nog niet gereed zou zijn. Om gedurende het testen van de Zeesluis en in de fasen daarna de vinger aan de pols te kunnen houden is een systeem opgezet van registraties van de schutoperatie van de twee grote sluizen. Deze grafische weergave, samen met getallen in tabellen, geeft direct een aanwijzing of de sluisoperatie binnen de operationele ruimte blijft. Daarmee is een eventuele overschrijding veel eerder op te merken dan wanneer deze uit metingen van zoutgehalte zou moeten blijken. Dit systeem van het monitoren van de schutoperatie en de zoutindringing die daarvan het gevolg is, is ook bruikbaar op andere locaties, en zou een belangrijke rol kunnen spelen in BOS-systemen, waaronder een systeem voor het Noordzeekanaal. Naast het monitoren en sturen van de afvoer over het kanaal, is er nu ook direct zicht op de bron-term van het zout, namelijk: de schutoperatie, zodat ook daarin kan worden ingegrepen wanneer dat nodig is, en al voordat de zoutgehaltes oplopen.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.