Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

Door klimaatverandering en diverse ingrepen zal de zoutindringing in de Rijn-Maasmonding toenemen. Daarmee rijst de vraag of we in de toekomst nog aan onze zoetwatervraag kunnen blijven voldoen, waar er knelpunten ontstaan en welke stuurmogelijkheden er zijn om de zoutindringing tegen te gaan. Volgens het Warm2050 scenario zal verzilting dus sterk toenemen en naar verwachting een veel groter effect hebben dan de vermindering van de verzilting die met inzet van de bestudeerde stuurknoppen bereikt kan worden. Uitzondering hierbij is naar verwachting de inzet van de stuw bij Hagestein voor het tegengaan van de verzilting op de Lek.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.