Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content

Eenvoudig zoeken

 • Typ een woord, naam of andere term waarop je wilt zoeken in de zoekregel.
 • Klik op Zoeken om de zoekopdracht te starten.
 • De resultaten worden direct getoond als lijstweergave in het tabblad Resultaten
 • Je kunt hier de resultaten verfijnen via de filteropties in de linker kolom.
 • Om details van een document te zien klik je op de korte beschrijving in de resultatenljist.
Tip: Je kunt ook een gedeelte van een woord opgeven, of meerdere woorden tegelijk (er wordt dan gezocht naar records waar alle woorden in voorkomen).
N.B.: Standaard zoek je in alle geïndexeerde velden van de Bibliotheekcatalogus

Uitgebreid zoeken

Gebruik Uitgebreid zoeken om een specifieke zoekopdracht samen te stellen.
 • Typ de woorden, namen, nummers en jaartallen waarop je wilt zoeken in de betreffende invoervelden, of maak gebruik van de Lijst-knoppen .
  In een veld waar geen Lijst-knop achter staat, kun je meerdere woorden invullen, gescheiden door spaties. Er wordt dan gezocht naar records waar alle woorden in dat veld voorkomen.
 • Je kunt aangeven dat je uitsluitend documenten wilt vinden die digitaal beschikbaar zijn.
 • Kies de sorteer opties (veld en volgorde). Standaard staan deze ingesteld op jaar van uitgave, van nieuw naar oud.
 • Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten.
 • De resultaten worden direct getoond als lijstweergave in het tabblad Resultaten
 • Je kunt hier de resultaten verfijnen via de opties aan de linkerkant.
 • Om details van een document te zien klik je op de verkorte beschrijving in de lijst.
 • Met de Wis-knop kun je alle invoervakken leeg maken om een nieuwe zoekopdracht in te voeren.

Gebruik van lijst-knoppen
Achter bepaalde invoervelden staat een Lijst-knop . Je kunt hiermee de indexlijst openen van de termen die voor dat veld in de database voorkomen.
Je kunt bladeren door de lijst met de pijltjes onderaan de lijst of door in het vakje Filter de eerste letter(s) van een naam of trefwoord te typen.

Deskundig zoeken

Gebruik Deskundig zoeken om complexe zoekopdrachten samen te stellen met meerdere woorden, verschillende velden en gecombineerd via Booleaanse operatoren (en, of, niet).
 • Het is mogelijk om uitsluitend in één deelcollectie te zoeken. Klik hiervoor bij Zoek in op het pijltje en maak een keuze.
 • In de zoekregel kun je aangeven in welk veld je wilt zoeken. Klik hiervoor op het pijltje en maak een keuze.
 • Afhankelijk van het gekozen veld kun je woorden, namen, nummers en jaartallen intypen of gebruik maken van een Lijst-knop
 • Je kunt de zoekopdracht uitbreiden met één of meer zoekregels. Klik hiervoor op
 • Geef in de volgende zoekregel aan in welk veld je wilt zoeken. Dat mag hetzelfde veld zijn als je al hebt gebruikt.
 • Afhankelijk van het gekozen veld kun je woorden, namen, nummers en jaartallen intypen of gebruik maken van een Lijst-knop
 • Je kunt aangeven dat je uitsluitend documenten wilt vinden die digitaal beschikbaar zijn.
 • Kies de sorteer opties (veld en volgorde). Standaard staan deze ingesteld op jaar van uitgave, van nieuw naar oud.
 • Kies het aantal records dat je per pagina wilt zien. Dit staat standaard op 15.
 • Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten.
 • De resultaten worden direct getoond als lijstweergave in het tabblad Resultaten
 • Je kunt hier de resultaten verfijnen via de opties aan de linkerkant.
 • Om details van een document te zien klik je op de verkorte beschrijving in de lijst.
 • Met de Wis-knop worden alle extra zoekregels verwijderd en wordt één lege zoekregel getoond om een nieuwe zoekopdracht in te voeren.

LET OP: De zoekregels worden van boven naar beneden uitgevoerd. Dit is belangrijk wanneer je zoekregels combineert. Het resultaat van de eerste regel wordt gecombineerd met de tweede, het resultaat hiervan wordt gecombineerd met de derde regel, en het resultaat daarvan wordt weer gecombineerd met de vierde regel, etc.
Tip: Je kunt ook gebruik maken van Truncatie. Dit werkt hetzelfde als zoeken met een asterisk (*). Hierdoor wordt gezocht naar alle voorkomende uiteinden van een ingetypt woord. Deze optie is standaard aangevinkt: als je niet getrunceerd wilt zoeken moet je het vinkje weghalen.
Tip: Bij combineren van zoekregels maak je gebruik van Booleaanse operatoren “en”, “of”, "niet”. Standaard is dit "en”. Klik op het pijltje om dit aan te passen.
Met “en” moet een resultaat aan beide zoekregels voldoen, met “of” moet een resultaat aan ten minste aan één van beide zoekregels voldoen, met “niet” moet een resultaat wel aan de eerste regel voldoen, maar niet aan de tweede.
Tip: Je kunt een zoekregel verwijderen door op te klikken.
Tip: In het veld Jaar staat de vergelijking standaard op “=”. Als je op het pijltje klikt kun je hier ook kiezen voor “<“ (ouder dan), “>” (recenter dan), “<=” (dat jaar of ouder) of “>=" (dat jaar of recenter).
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.