Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

Het grondwater staat in grote delen van Nederland zwaar onder druk. Zowel de hoeveelheid neemt af, als de kwaliteit ervan. Hierdoor verdrogen en vervuilen natuurgebieden en kan de beschikbaarheid van voldoende zuiver water voor drinkwaterbereiding en ander gebruik, zoals voor landbouw, niet gegarandeerd worden. De vraag naar grondwater voor landbouw, drinkwater en als medium voor thermische energie wordt groter en de watervragers zitten in elkaars (vaar)water. Klimaatverandering versterkt de druk op het grondwater.
In het project Integrale Grondwaterstudie Nederland wordt voor een breed publiek van beleidsmakers, waterbeheerders en experts een beeld geschetst van de bestaande en gewenste toestand van het grondwater op landelijke schaal. Trends en aandachtspunten zijn per thema en integraal beschreven en gevisualiseerd. Uitgangspunt bij de oplossingsrichtingen is dat het natuurlijke grondwatersysteem leidend is.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.