Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

In juli 2021 heeft een groot weersysteem, gelegen over Limburg, de Ardennen en de Eifel, gezorgd voor wateroverlast en overstromingen. In Nederland leidde dit tot veel schade, in het buitenland waren de gevolgen desastreus. Dergelijk weer is uitzonderlijk, maar kan zich herhalen, ook in Nederland. Eind 2021 is na een driedaagse hackathon bij Deltares een verkenning uitgevoerd naar wat er zou gebeuren als zo’n extreem event boven Nederland zou vallen. Die bleken groot. De resultaten leidden tot de aanbeveling om bovenregionale wateroverlast analyses uit te voeren. Als eerste invulling van die aanbeveling is door Deltares en de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met de waterschappen, RWS en de gemeente Dordrecht en Rotterdam een casestudie uitgevoerd naar wat er kan gebeuren als er een grootschalige neerslaggebeurtenis zou optreden in Zuid-Holland. Het onderzoek is gemeenschappelijk gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en Deltares. De waterschappen, gemeentes, en veiligheidsregio’s hebben in-natura bijgedragen met modelberekeningen, expert-input en in de discussies gedurende werksessies. Deze werksessies waren belangrijk voor het interpreteren van resultaten en het uitwisselen van kennis tussen organisaties die allemaal een rol spelen bij het beperken van de overlast door grootschalige neerslag.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.