Taal wijzigen
Deltares Publicaties
Sidebar content Main content
Acties

Details

Samenvatting

In de afgelopen jaren is na terugkerende droogte en een toename in schadegevallen de aandacht voor funderingsproblematiek in Nederland toegenomen. De funderingsproblematiek raakt veel partijen, maar de verantwoordelijkheden in de aanpak van het probleem zijn diffuus. In principe is de eigenaar van het pand zelf verantwoordelijk voor de fundering; een individuele eigenaar heeft echter weinig invloed op oorzaken van schade zoals bodemdaling en fluctuatie van de grondwaterstand. Overheden zijn slechts in beperkte mate op de problematiek aanspreekbaar. Deze versnippering in verantwoordelijkheden en invloedssfeer vraagt om centrale regie bij de aanpak van funderingsproblematiek over het land. Dit patroon van versnippering is ook zichtbaar in het kennislandschap rondom funderingsproblematiek: er zijn verschillende partijen actief, maar er is een gebrekkige kennisdeling en structuur in kennisontwikkeling ontbreekt.

Verwijder uit selectie
Voeg toe aan selectie
AIS gebruikt functionele cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Deze AIS maakt ook gebruik van analytische cookies.